Altın Varak Uygulamaları

Altın Varak Nedir ?
Altın Varak Demek ; Nesnelerin üzerine altın tozu ve altın yapraklarını estetik ve sanatı buluşturarak el işçiliği ile işlenmesidir.


Altın varak sadece altın yapraklarını yapıştırmak değildir. Bu iş tamamen ustanın bilgi ve tecrübesi ile alt zeminin hazırlanması tamiri koruyucu ve kalıcı bakımı yapılarak ileriye dönük kalıcılığı sağlanması altın yaprakların obje ile bir bütünlük kazanmasıdır.