Camii Nakışı (Süsleme)

* Cami nakış isleri hat sanatı ve cami süsleme işleri.
* Kalem işi cami dekorasyon işleri kubbe tasarımı,
* Kabatma barok usulu işlemeler...
* Cami restorasyon işleri.
* Türk süsleme sanatı,hat yazıları...
* Kalem işi duvar ve tavan bezeme işleri...
* Kalem işi nakkaş çalışmalarımızda isteğe bağlı gölgeleme tekniği kullanılmaktadır.
* Miraç nakkaşçılık yapmış olduğu işlerde en kaliteli malzemeleri kullanır ayrıca kendi iskelemizde mevcuttur.

Nakkaş: Renkli resim ve tezyinat yapan sanatkara verilen ad. Ressamlara, minyatürcülere, genellikle duvar resmi yapan ustalara, süsleme sanatkarlarına bu ad verilir. Nakkaş, daha çok kitap resimleri yapan sanatkara sıfat olmuştur. Nakkaş: İpek, ibrişim, renkli tire ve yünlü elişi gibi işlere denildiği için bu işleri yapan sanatkarlara da nakkaş denilirdi.